Стефан Мутавџић

Стефан Мутавџић је студент четврте године основних академских студија на Департману за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Рођен je 22.01.1995. године у Крушевцу. Завршио је средњу Економско-трговинску школу у Крушевцу, смер економски техничар.Своја интересовања из области социологије усмерава на питања урбане културе, савремених поткултура, глобализације и политике.