Проф. Др Јелисавета Тодоровић

Јелисавета Тодоровић,рођена 1960. у Ужицу, редовни професор Филозофског факултета у Нишу на Департману за психологију. Универзитетску каријеру започела је 1998. године након обнављања студијске групе за Психологију на Филозофском факултету у Нишу. Држи наставу из предмета: Историја психологије, Културно историјска психологија, Психологија породице, Опште психологије,Психологија деце са сметњама и тескоцама у развоју, Психологија адолесценције

Осим академског усавршавања едуковала се и за саветодавни рад : Клијентом усмерена терапија, Базични курс из теорије личних конструката, Основи психодиманичког саветовања и психотерапије одраслих, Системска породична психотарапија.

Научно – истраживачки пројекти и међународни пројекти:

Од 2002. до 2003. године сарадник пројекта: „Вредносни систем младих у условима транзиције и развој програма психолошког саветовалишта-истраживачки и превентивни програм“,

Од 2002. до 2004. године сарадник пројекта „Психолошке основе наставе и реформе основног образовања“,

Од 2006. године до 2011. учествовала на пројекту “Усклађивање улога на послу и у породици”,

Од  2009. године до 2010, сарадник на пројекту Млади и интернет, са циљем популаризације науке,

Од  2010. Године до 2011.  сарадник на пројекту Млади и слободно време са циљем популаризације науке,

од 2011. члан тима пројекта Индикатори и модели усклађивања односа на послу и у породици

Учествује и у међународним пројектима, које финансира Европска Комисија ЕАЦЕА  у циљу оснаживања заједничког образовног простора у Европи и на Балкану. Реч је о ТЕМПУС пројектима: TEMPUS  MAST 511170 od 2010 MASTER PROGRAMME FOR SUBJECT TEACHERS и координатор пројекта TEMPUS SHESPSS 444246 od 2013 Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery.

Током своје професионалне каријере учествовала је на бројним пројектима у локалној заједници. Сарадник на пројекту Adriatic New Neighbourhood Programme, на тему : “Protection and enhancement of the natural and environmental heritage and territory and improvement of energy efficiency” (2007/2008).

Сарадник пројекта “Развој женског предузетништва у општини Куршумлија”, програм тренинга и консултација, носиоци пројекта Центар за женско предузетништво “Теодора” при Регионалној привредној комори Ниш И УСАИД (2007),

Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине Ниш, је било носилац пројекта: За смањење сиромаштва – Цивилно друштво одговорна влада Прелиминарно истраживање политике према деци на нивоу Републике Србије и Града Ниша − стратешки оквир: (2009), Сарадња са НВО Фамилија и УНИЦЕФ-ом  на пројекту деинститзуционализације и социјалне инклузије особа са развојним сметњама  (2012).

Библиографија: Објавила као аутор и коаутор: 2 монографије: Васпитни стилови родитеља и самопоштовање адолесецаната, Функционалност породичних односа и компетентно родитељство

3 монографске публикације: Деца и одговорна држава 1;  Деца и одговорна држава  2; Интернет, мој имагинарни пријатељ,

један практикум : Изазови савремене породице

објавила 65 чланака и има бројне наступе на међународним и домаћим скуповима.