Проф. Др Божица Младеновић

ПОДАЦИ О АУTOРУ

Божица Младеновић је рођена 1963. године у Прокупљу. Дипломирала је 1987. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Постдипломске студије на одсеку за Општу савремену историју 20. века уписала је код проф. др Андреја Митровића 1987. године а завршила 1990. одбраном магистарског рада Жена у Топличком устанку 1917. године. Марта 1998. одбранила је докторску дисертацију Град у Војно-генералног гувернману у Србији од 1916. до 1918. године.

Од августа 1988. године радила је у Историјском институту САНУ у Београду. У оквиру научних пројеката Института проучавала је историју Србије у Првом светском рату  и објављивала историјске изворе из овог периода.

Од априла 2008. године ради на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у звању редовног професора на предметима из Опште историје 19. века. Објавила је 12 књига, од којих су пет монографије,  око сто чланака и студија и учествовала на више међународних и националних научних скупова.