Матија Брзаковић

Матија Брзаковић, апсолвент основних академских студија на Департману за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Рођен 02.02. 1994. у Нишу, похађао средњу школу Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу, друштвено-језички смер. Своја интересовања из области социологије усмерава на питања глобализације, културе, идеологије, политике и друштвених промена.