Ива Петровић

Студент психологије на Универзитету у Нишу. Воли да чита и сазнаје о религији, обичајима, уметности и култури и да то слободно интерпретира другима. Предано покушава да ухвати појам о времену, иако јој то не полази за руком. Волонтерски се ангажује у свом граду и редовни је посетилац културних манифестација. Лакше пише есеј него биографију.